Saiturinpörssin tietosuojakäytäntö

GDPR Tietosuojakäytännöt    16.5.2018

KAR-AGENT OY / SAITURINPÖRSSI

Y-tunnus 0745138-1

Käytämme asiakkaiden tietoja pienessä määrin. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

1. Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi

Keräämme asiakkaiden internet-sivuillamme ilmoittamat sähköpostiosoitteet, joiden perusteella lähetämme tarjouksemme sähköpostilla. Asiakas pystyy peruuttamaan tilauksen koska tahansa internet-sivujemme kautta. Poistettu osoite ei jää talteen.

Keräämme vain sähköpostiosoitteen, emme muita tietoja.

2. Rekrytointi

Rekrytointiehdokkaan internet-sivuilta täyttämät tiedot taltioidaan sähköisesti ja yli 2 kuukautta vanhat hakemukset poistetaan.

3. Tietosuojakäytännöt

Emme myy tai vuokraa henkilötietoja kolmansille osapuolille, emmekä käytä rekrytointitietoja markkinointiin. Tallennamme vain tarpeelliset tiedot noudattaen tietosuoja-asetuksia.

Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

Tietoja käsittelee vain toimiston vakituinen henkilökunta, joiden kanssa on tehty salassapitovelvollisuussopimus.

Rekisterillä olevan oikeudet

Henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kar-Agent Oy / Saiturinpörssi
Malmin Kauppatie 18
00700 Helsinki

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti samaisessa osoitteessa.Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.